Alapfokú barlangjáró tanfolyam vizsgakérdések
elmélet

Felszerelések

Időtartam szerint minimum mennyi ideig kell világítani a lámpánknak?
Hasonlítsd össze a különböző karbidlámpa típusokat! (előny-hátrány)
Hasonlítsd össze a különböző elektromos lámpa típusokat! (előny-hátrány)
Hasonlítsd össze a különböző világító rendszereket! (előny-hátrány)
Milyen lábbelit célszerű használni barlangban, és miért?
Milyen szempontok szerint választunk overallt?
Melyek a sisakkal szemben támasztott követelmények?
A sisak kontakt zónájában milyen tárgy tartható? Miért?
Mért van szükség arra, hogy mindenkinél legyen elsősegély csomag?
Mit tartalmazzon az elsősegély-csomag?
Mire való az izolációs fólia?
Mi jellemzi a jó barlangász beülőket?
Centrálkarabinernek miért használunk maillonrapidot?
Mennyi a teherbírása a nyitva felejtett alumínium maillonrapidnak?
Mik a hátrányai az alumínium maillon rapidnak?
Milyen kötélből készíthetjük el a kantárunkat?
Milyen hosszúak legyenek a kantár szárai?
Milyen a jó barlangász ereszkedőeszköz?
Hasonlítsd össze a különböző ereszkedőeszközök előnyös-hátrányos tulajdonságait!
Hogyan csoportosítjuk a karabinereket?
Hasonlítsd össze a különböző karabinerek előnyös-hátrányos tulajdonságait!
Mekkora teherbírású karabinert használunk? Miért?
Hogyan csoportosítjuk a mászó eszközöket?
Hasonlítsd össze a különböző mászó eszközök előnyös-hátrányos tulajdonságait!
Mekkora a teherbírása a Poignée-nek?
Milyen hosszú legyen a lépőszár?
Sorold fel a barlangi zsákok típusait!
Milyen a jó barlangi zsák?
Miért használunk kesztyűt barlangban?
Milyen kesztyűt célszerű barlangban használni?
Csoportosítsd a köteleket!
Mik befolyásolják a kötelek élettartamát?
Hasonlítsd össze a dinamikus és a statikus köteleket!

Barlangjárás

Milyen szempontokat kell figyelembe venni csomózáskor?
Mennyivel csökkenti a kötél szakítószilárdságát egy jó csomó?
Sorold fel a túravezető, illetve a túrázók jogait és kötelességeit!
Sorold fel a barlangjárás három alapelvét!
Ismertesd a barlangi túra létszáma és személyi feltételeit!
Ismertesd a barlangi közlekedés természetvédelmi vonatkozásait!
Sorold fel az objektív veszélyforrásokat!
Sorold fel az szubjektív veszélyforrásokat!
Sorold fel a biztosítás 3 csoportját!
Mi az esésviszony? Rajzban is ábrázold!
Melyek az esésviszony kitüntetett értékei?
Szabad-e használni vállbiztosításhoz statikus barlangászkötelet kötelet? Miért?
Mi az előnye-hátránya a vállbiztosításnak?
Mit is értünk defenzív, (megelőző) biztosítás alatt?
Mi az SRT technika lényege?
Mit jelent a kétpontos biztosítás? Kivételek?
Mi az előnye a Frog technikának?
Hogyan kell értesíteni a barlangi mentőszolgálatot, miért?
Milyen adatokat kell közölni a mentés kérésekor?

Tudományok

Milyen adatokat kell feltétlenül feltüntetni a barlangi térképen?
Rajzold le a fontosabb térképjeleket!
Mi a jele az alsó, illetve felső járatnak?
Mi a jele a cseppkőnek, kristálynak?
Mit nevezünk barlangnak?
Miért nem barlang a sziklaeresz?
Mi az ásvány?
Mely földtörténeti korban keletkezett kőzetekben alakultak ki hazánk barlangjainak zöme?
A Budai-hegység barlangjainak kőzete mely földtörténeti korhoz köthetők?
Miért mészkőben található a barlangok zöme?
Sorold fel a karbonátos kőzeteket, és azok jellemzőit!
Oldott állapotból milyen esetekben válik ki a mész?
Honnan származhat a mészkő oldódásához szükséges szén-dioxid?
Mely klímaterületen a legintenzívebb a karsztosodás?
Sorold fel a barlangképződés két csoportjának barlangfajtáit!
Írj barlangos példákat a szintgenetikus barlangokra!
Írj barlangos példákat a posztgenetikus barlangokra!
Hasonlítsd össze a fedetlen és a fedett karsztot!
Mi a sztalagmit, sztalaktit és sztalagnát?
Ismertesd a cseppkőképződés folyamatát?
Sorold fel a cseppkövek főbb típusait!
Sorold fel a barlangi kiválások főbb típusait!
Sorold fel a barlang klímaszakaszait!
Elsősorban mi határozza meg a barlangok hőmérsékletét?
Miért erősebb a nagy légterű barlangokban a huzat?
Sorolj fel barlangi gyógyhatási tényezőket!
Magyarországon hol folytatnak barlangi terápiát?
Sorold fel barlangi flóra csoportjait, példákkal!
Sorold fel barlangi állatok csoportjait, példákkal!
Sorol fel a valódi barlanglakó állatok jellegzetességeit!
Miért van denevérzárlat?
Melyik barlangban találták a legrégebbi állatmaradványokat?
Nevezz meg őslénytanilag jelentős barlangokat!
Sorold fel időrendben az ősi embertípusokat!
Sorold fel időrendben az ősemberi kultúrákat!
Sorold fel Magyarország karsztos területeit és jellegzetes kőzeteit!
Magyarország. vaktérképén jelöld be a karsztterületeket és 3-3 barlangot egyes területekről.
            nyomtatható vaktérkép nyomtatható gyakorlótérkép
Sorold fel hazánk 5 leghosszabb és legmélyebb barlangját, adatokkal együtt!
Sorold fel a világ 3 leghosszabb és legmélyebb barlangját, adatokkal együtt!
Sorold fel hazánk látogatók számára kiépített barlangjait!
Sorold fel a Baradla legjelesebb kutatóit!
Sorolj fel legalább 5 neves magyar barlangkutatót! Mik az érdemeik?
Hogyan óvhatjuk a barlangot túráink során?
Mire kell ügyelni a barlangban történő étkezéskor?
Milyen károkat okoz a barlang fényszennyezése?
Mit ír elő a természetvédelmi törvény a barlangok védelméről?

Alapfokú barlangjáró tanfolyam központi elméleti vizsgakövetelmények

I.  BARLANGI TÚRA és BIZTONSÁGA

 1. A barlangi túra létszáma és személyi feltételei.
 2. A túravezető illetve a túrázók jogai és kötelességei.
 3. A barlangjárás három alapelve.
 4. Viselkedési normák csoportban és barlangban. (egy kis szociálpszichológia)
 5. Közlekedés a barlangban, barlangi mozgásformák.
 6. A biztosítás fajtái és eszközei, alkalmazásuk módjai.
 7. Szükséges teendők baleset esetén.
 8. Elsősegély minimum alapismeretek. (tényfelismerés)

II. TECHNIKAI ALAPISMERETEK

1. EGYÉNI ALAPFELSZERELÉS

  1. Egyéni alapfelszerelések.
  2. Világítóeszközök fajtái és összehasonlításuk.
  3. Világítással szemben támasztott követelmények és annak tervezése.
  4. A világítás környezetvédelmi szempontjai.

  2. EGYÉNI KIEGÉSZÍT? ÉS KOLLEKTÍV FELSZERELÉSEK

   1. Egyéni kiegészítő felszerelések és azok tulajdonságai francia technika esetén.
   2. Ereszkedő és mászó eszközök, valamint azok csoportosítása.
   3. Kollektív felszerelések.
   4. Kötelek fajtái és tulajdonságai.
   5. A leggyakrabban használt csomók fajtái és tulajdonságaik.
   6. Karabinerek fajtái és tulajdonságaik.

 3.     AKNÁK, SZAKADÉKOK LEKÜZDÉSE

 1. Aknák, szakadékok megközelítése.
 2. Ereszkedés és átszerelés kötélen
 3. Mászás és átszerelés kötélen.
 4. Átszerelés egyéb akadályokon. (elhúzás, csomók)
 5. Közlekedés hágcsón, létrán és előre beépített barlangszakaszokon.

III.   ÁLTALÁNOS ALAPISMERETEK (1.)

BARLANG FÖLDTAN

 1. Földtani alapfogalmak. (A barlang fogalma, a Föld szerkezete, ásványok és kőzetek.)
 2. Kőzetek csoportosítása és fajtái.
 3. Karbonátos kőzetek. A mészkő keletkezése és oldódása.
 4. Karsztosodás, karsztjelenségek, felszíni karsztformák.
 5. Felszínalatti karsztformák. Barlangok keletkezése és fajtái.
 6. Víz útja a karsztban.
 7. A korrózió jelentősége a barlangok keletkezésében. (keveredési korrózió fogalma?)
 8. Barlangi üledékek lehetséges csoportosításai és fajtái. Ásványkiválások, amiket óvunk.

IV.   ÁLTALÁNOS ALAPISMERETEK (2.)

EGYÉB TUDOMÁNYOS ISMERETEK

 1. A barlangkutatás szervezeti felépítése.
 2. Barlangok élővilága. (növények és állatok)
 3. Barlangvédelem. Barlangok és a denevérek védelme. Veszélyeztető tényezők.
 4. Barlangklimatológiai alapismeretek. Barlangterápia.
 5. Ember és a barlang. Magyarországi őskori leletek előfordulása. Régészet.
 6. A magyar barlangkutatás rövid története.
 7. Tájékozódás felszínen és barlangban. Térképezési alapismeretek. (jelkulcs)
 8. Magyarország barlangjai. Barlangföldrajz.

Alapfokú tanfolyamok elméleti vizsgája: (központi vizsgáztatás)

Írásbeli vizsga: időtartam 2 óra.
Mind a négy témából összesen  kb. 20 kérdésre kell rövid választ adni.
A vizsgakérdések gyűjteménye eligazítást ad a követelmények részleteiről.
A kérdéseket és azok pontos részleteit a vizsgabizottság határozza meg alkalmanként, amit a vizsgát megelőzően a vizsgarendben rögzít.
 

I.  BARLANGI TÚRA és BIZTONSÁGA   5 kérdés    70%
II. TECHNIKAI ALAPISMERETEK          5 kérdés    70%
III. ÁLTALÁNOS ALAPISMERETEK 1.   5 kérdés    60%
IV. ÁLTALÁNOS ALAPISMERETEK 2.   5 kérdés    60%
                                                                      20 kérdés    65 %