Loading...

Folder Jegyzetek

Documents

Image 1. A barlangjárás alapjai Popular

By 1483 downloads

Download (jpg, 54 KB)

1_alapfoku_borito-page-001.jpg

1. A barlangjárás alapjai

6.000 Ft

Van készleten :)

A sorozat első tagja az Alapfokú barlangjáró és Technikai 1-es vizsgára felkészítő tanfolyamok anyagát tartalmazza, de a tudományos alapismeretek és a Magyarország karsztos tájai fejezetek terjedelmükben, mind pedig tartalmukban bőven túlmutatnak azon. A fejezeteket ellenőrző kérdések zárják, melyek segítenek a vizsgára való felkészülésben. A barlangászat igen sokrétű, számos tudományterületet érint. Ezek egy részéről olvashattok a fentebb említett fejezetekben. Ami a terjedelmi korlátok miatt kimaradt, azzal kapcsolatban ajánlott irodalom található a kötet végén.
Az írások elsősorban a barlangászattal most ismerkedő barátainknak szólnak, de bízunk benne, hogy mindenki talál benne magának érdekes olvasnivalót; a tapasztaltabb barlangászok ugyan úgy, mint a tanfolyamok oktatói.A teljesség igényével készítettük, hogy a tanfolyamoknak gerincéül szolgálhasson, az oktatói munkát is segítse.

Image 2. Barlangi technika Popular

By 445 downloads

Download (jpg, 81 KB)

2_T2 jegyzet borito-page-001.jpg

2. Barlangi technika

3.500 Ft

van készleten :)

A Technikai 2 tanfolyam (T2) jegyzetanyaga. Alapvetően kötéltechnikáról szól, a technikai felszerelések (egyéni felszerelésektől a kollektív technikai felszerelésekig) bemutatását követően fő gerincét a kötélpályák kiépítése adja. Tárgyalja a témakörrel kapcsolatos biztonsági, biztosítási szabályokat, a kiépített rendszerekben ébredő erőket. Külön fejezet foglalkozik a kötélpályáról való mentéssel, valamint a húzórendszerekkel.

Image 3. Túravezetői ismeretek Popular

By 377 downloads

Download (jpg, 42 KB)

3_tvborito-page-001.jpg

3. Túravezetői ismeretek

4.500 Ft

Van készleten :)

A jegyzet elsősorban a barlangi túravezetői tanfolyam hallgatóinak készült, de reméljük, hogy haszonnal forgatják az Alapfokú és a Technikai tanfolyamok oktatói és hallgatói egyaránt. A korábbi anyagokat részben megtartottuk, részben aktualizáltuk és igyekeztünk az átfedéseket, ismétléseket kiküszöbölni, ahol ez lehetséges volt. A szerzők között a fiatalabb kutatóknak is lehetőséget adtunk, ugyanakkor igyekeztünk tiszteletben tartani a korábbi szaktekintélyek írásait. A barlangföldtan fejezetben fontosnak tartottuk Kraus Sándor korábban már kiadott könyvének ide vonatkozó első részét közreadni.

Image 4. Kutatásvezetői ismeretek Popular

By 369 downloads

Download (jpg, 47 KB)

4_kutvezborito-page-001.jpg

4. Kutatásvezetői ismeretek

4.500 Ft

van készleten :)

Korábbi kutatásvezetői tanfolyamokon a gyakorlatvezetők előadásaikat és gyakorlataikat vázlatokkal és jegyzetekkel segítették, amelyeket a foglakozásokat követően az interneten megosztottak a résztvevőkkel - ekkor egységes új jegyzet még nem készült a tanfolyamhoz. A hiányzó részeket a 2008-ban kiadott kutatásvezetői jegyzet (szerkesztette: Dr Lénárt László és Víd Gábor) szerzőitől aktualizált formában megkaptuk. Ezeket az anyagokat Dolgos Miklós egybeszerkesztette, hogy ezzel is segítsük a vizsgára történő felkészülést. A jegyzet egy kissé megkésve, de mondhatjuk, hogy a teljesség igényével elkészült. Sok olyan információt is tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a vizsgán túl is, a kutatások alkalmával a leendő kutatásvezetők számára.

A jegyzetet ajánljuk a barlangkutatás szakmai részei iránt érdeklődőknek is.

Image 5. Barlangföldtan Popular

By 433 downloads

Download (jpg, 65 KB)

5_Barlangfoldtanborito-page-001.jpg

5. Barlangföldtan

3.500 Ft

Van készleten :)

A jegyzet a  földtan szemszögéből ismerteti a folyamatokat, érintve a közvetlen befolyással bíró többi természettudomány barlangra vonatkozó részét is (éghajlat, élővilág, barlangtan, földtan, hidrológia, stb.). A szerző arra törekedett, hogy a leírtak általános iskolai végzettséggel is érthetőek legyenek, de azért a szükséges ismereteket tartalmazzák.
A barlang földtani képzıdmény, tehát rá is vonatkozik a geológia alapvető módszere: az anyag és az alak vizsgálatából következtetünk a folyamatra. Az üreg alakját, főleg pedig a kisebb (méteres nagyságrendő) formaelemeit csakis a helyszínen, a sáros, hideg barlangban lehet megfigyelni, ez pedig nem túl könnyő feladat.

A jegyzet a kutatásvezetők számára kötelező, a túravezetőknek szinte elengedhetetlen, a többi érdeklődőnek pedig csak javasolni tudjuk :)

Image 6. A barlangok felmérése Popular

By 427 downloads

Download (jpg, 65 KB)

6_barlangokfelmerese-page-001.jpg

6. A barlangok felmérése

5.000 Ft

Van készleten :)

A barlangokról készülő dokumentáció egyik legalapvetőbb eleme a megbízható térkép, mely az üregrendszer térbeli koordinációjáról és jellegéről jól áttekinthető információt nyújt. A kutatási eredmények dokumentálása mellett a térképek alapul szolgálnak a feltáró munkák, expedíciók tervezéséhez, különböző vizsgálatokhoz, adatgyűjtésekhez, műszaki tervezésekhez, valamint a barlangot bemutató előadásokhoz, kiadványokhoz. A felmérések, ill. a térképek különböző pontossággal, részletességgel készülnek a kívánt céltól, és a barlang jelentőségétől, jellegétől függően.

Mivel a barlangok felmérése az utóbbi évtizedekben komoly fejlődésen ment keresztül, összefoglaló anyag e témában azonban legutoljára a hatvanas évek közepén készült, szükségesnek láttam az azóta eltelt időszak publikációit, tapasztalatait, új eszközeit és módszereit jelen anyagban összefoglalni. A barlangtérkép-készítés, és az ehhez használt műszerek, eszközök fejlődésével a mai, korszerű, nagyrészletességű barlangtérképek számos olyan földrajzi, földtani, morfológiai, hidrológiai információt tartalmaznak, melyek segítségével részletes képet kaphatunk a barlang jellegéről anélkül, hogy a barlangba leszállnánk. Számos következtetés, összefüggés levonható egy megfelelően elkészített, korszerű barlangtérképből.

Image Magyarország fokozottan védett barlangjai Popular

By 732 downloads

Magyarország fokozottan védett barlangjai

7.500 Ft

Nincs készleten :(

2003-ban a Mezőgazda kiadó által megjelentettett, több mint 400 oldalas, A4 formátumú, keménykötésű könyv hazánk fokozottan védett barlangjairól ad - elsősorban szakmai jellegű - ismertetést. Színes felvételekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált mű, mely minden túravezető számára átfogó képet ad a barlangjaink feltárástörténetéről, földtani, hidrológiai, stb. viszonyairól magyarország kistájainak kataszteri beosztását követve. A könyv közel ötven szerző írásművét tartalmazza, szerkesztette: Székely Kinga.