Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Célja

Az alapfokú barlangjáró tanfolyam célja a barlangok, a barlangászat megismertetése és megszerettetése, valamint a természeti környezet iránti elkötelezettség elmélyítése. Feladata azon minimálisan szükséges alapszintű elméleti, gyakorlati és tudományos ismeretek átadása a résztvevőknek, melyekkel biztonságosan be tudnak járni a csoportjukkal egyes magyarországi barlangokat.

Rendezése

Alapfokú barlangjáró tanfolyamot a barlangkutató csoportok önállóan szervezik. Az oktatási szakosztály a csoportok alapfokú képzésében segítséget nyújt, de azt nem teheti kötelezővé. Aki az egységes magyar oktatási rendszeren belül (EOR) szeretne oktatni, vagy vizsgázni annak az Egyésges Oktatási Rendszer 3. sz. mellékletében (lásd: dokumentumtár) foglalt feltételek szerint kell eljárnia. Az alapfokú barlangjáró tanfolyam elméleti és gyakorlati tematikáját, valamint követelményrendszerét az EOR 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Barlangjáró technikai I. tanfolyam

Célja:

A technikai I. tanfolyam célja, hogy az alapfokú tanfolyamra építve átadja az összes olyan tudnivalót, amely bármilyen szintű barlangszakasz biztonságos bejárásához szükséges. A túrázáson túl az egyszerűbb feladatok elvégzésével is hasznos tagja lehessen a csoportnak (transzportálás, segítség a kiszerelésben). Ezen a szinten még nincs beszerelés. A tanfolyam további feladata, hogy felkészítse a jelentkezőt a Technikai II. tanfolyamra. T1 vizsgával rendelkezők kérhetik felvételüket a Technikai II. (T2) tanfolyamra.

Rendezése:

Technikai I. tanfolyamot a barlangkutató csoportok önállóan is szervezhetik. Szükséges segítséget, valamint vizsgázási lehetőséget az MKBT Oktatási Szakosztálya (OSZ) biztosít. Aki az egységes magyar oktatási rendszeren belül (EOR) szeretne oktatni, vagy vizsgázni annak az Egyésges Oktatási Rendszer 3. sz. mellékletében (lásd: dokumentumtár) foglalt feltételek szerint kell eljárnia. A Technikai I. barlangjáró tanfolyam elméleti és gyakorlati tematikáját, valamint követelményrendszerét a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Barlangjáró technikai II. tanfolyam

Célja:

A Barlangi túravezetői tanfolyam első lépcsője. A magasabb szintű kötéltechnikai tudás elsajátítása a beszerelés technikával (kötélpálya kiépítése a függőleges barlangszakaszokon) együtt.

Felvétel:

Központi vizsga alkalmával a Technikai I. (T1.) vizsgán nyújtott teljesítmény alapján.  Erre a tanfolyamra olyanok is jelentkezhetnek, akik nem mennek tovább a túravezetői szintre.

Rendezése:

Az Oktatási Szakosztály és a csoportok szervezésében egyaránt lehetséges az MKBT Oktatási Szakosztálya (OSZ) tematikája és a 13/1998. KTM rendelet 3.sz. melléklet III./2. pontjában foglalt tematika alapján. Az oktatási szakosztály a túravezetői tanfolyam első részeként szervezi bentlakásos változatban a szükséges tanfolyami engedélyek birtokában. Ideális létszám: 10-12 fő 4-5 oktatóval (és további segédoktatókkal). Vizsgázni a tanfolyamot követően a vizsgaszabályzat szerint lehet.

 

 

Túravezetői tanfolyam

Célja:

a felelős barlangi túravezetők képzése (mind a barlangok, mind a túratársak szempontjából). Azon ismeretek megszerzése és elsajátítása, melyek egy magyarországi barlangban való túra vezetéséhez illetve a barlangok bemutatásához szükségesek, beleértve ebbe az összes barlangtudományi ismereteket, a jogi, természet- és barlangvédelmi, túravezetési, pszichológiai, elméleti, gyakorlati és kötéltechnikai jellegű feladatokat is. További célja az oktatók utánpótlásképzése.

A túravezetői tanfolyamon a KTM rendeletben meghatározott ismeretanyagok mellett a hangsúly az oktatási ismeretek elsajátításán és azok begyakorlásán van. A rendelet az itt végzett személyeket oktatásra alkalmas túravezetőknek minősíti.

Jelentkezés feltétele:

A technikai II. tanfolyam elvégzését követő sikeres részvizsga (T2) valamint, kétéves barlangjáró gyakorlat. A jelentkezésekhez csatolni kell egy rövid szakmai életrajzot, a csoportvezető ajánlását és igazolását a két éves gyakorlatról.

Rendezése:

Az MKBT oktatási szakosztálya, valamint a KTM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetek, akik erre a hatósági engedélyt megkapták. A záróvizsgák a tanfolyam végén vannak, a KTM rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Elméleti és gyakorlati vizsga követelményei:

A 13/1998. KTM rendelet 3.sz. melléklet III./1.-3. pontjában foglalt tematika alapján a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Kutatásvezetői tanfolyam

Célja:

A felelős barlangi kutatásvezetők képzése (mind a barlangok, mind a kutatótársak szempontjából). Azon ismeretek megszerzése és elsajátítása, melyek egy magyarországi barlangban való kutatás szervezéséhez, vezetéséhez illetve azok szakmai és tudományos feldolgozásához szükséges.

Jelentkezés feltétele:

A kutatásvezetői tanfolyamra az jelentkezhet, aki a barlangi túravezetői vizsgát letette és legalább egyéves túravezetői gyakorlattal rendelkezik. Megfelel továbbá a KTM rendelet elvárásainak úgymint, 18. évét betöltötte, és középfokú képzettséggel rendelkezik.A jelentkezésekhez csatolni kell egy rövid szakmai életrajzot, a csoportvezető ajánlását és igazolását az egy éves túravezetői gyakorlatról.

Rendezése:

Az MKBT oktatási szakosztálya, valamint a KTM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő szervezetek, akik erre a hatósági engedélyt megkapták.A záróvizsgák a tanfolyam végén vannak, a KTM rendeletben meghatározott feltételek szerint.Elméleti és gyakorlati vizsga követelményei: A 13/1998. KTM rendelet 3.sz. melléklet III./4. pontjában foglalt tematika alapján a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

Egyéb szaktanfolyamok

Kedves érdeklődő!

Ezen az oldalon találod meg a menü felsorolásában nem szereplő, időnként megrendezésre kerülő egyéb szaktanfolyamokat, előadásokat (pl. barlangtérképező tanfolyam).