Kedves érdeklődő!

Ezen az oldalon találod meg a barlangjáró, barlangkutató képzések vizsgáit, ezekkel kapcsolatos híreket, információkat alkategóriákba rendezve. Kérlek válassz az alábbi vizsga-szintek közül a további információk eléréséhez!

Központi vizsga

Az Alapfokú és a Technikai I. tanfolyamok központi vizsgáztatása

 

Célja:

Az egységes követelményrendszer érvényesítése és egységes számonkérésének a biztosítása évente egy alkalommal. A központi vizsgán "Barlangjáró alapfokú" és "Barlangjáró technikai I." vizsgát lehet tenni. A vizsga időpontja igazodik a csoportok alapfokú tanfolyamaihoz (általában június végén kerül megrendezésre).

Vizsgázhat:

minden olyan személy, aki az egységes oktatási rendszer EOR 2004 irányelveit és az előírt vizsgakövetelményeket elfogadja és annak értelmében a vizsgára felkészült. Vizsgázni lehet előzetes jelentkezés alapján Alapfokú barlangjáró (Af.), Barlangjáró technikai I.(T1) követelményrendszer alapján. A jelentkezésekhez csatolni kell egy rövid szakmai életrajzot és a csoportvezető ajánlását, amely a vizsgázó képzettségét és gyakorlatát igazolja. Minden vizsgázó a vizsgát megelőzően balesetvédelmi oktatásban részesül, és azt aláírásával nyugtázza. Az elméleti és gyakorlati vizsgázás részleteiről a vizsgázókat előzetesen tájékoztatják a „Vizsgarend” közzétételével. 

Az alapfokú és a technikai I. barlangjáró tanfolyam vizsgáztatási lehetőségét az MKBT Oktatási Szakosztálya (OSZ) biztosítja központi vizsgáztatás keretében. Aki az egységes magyar oktatási rendszeren belül (EOR 2004) szeretne oktatni, vizsgázni annak a mellékletben foglalt feltételek szerint kell eljárnia.  Tanfolyamszervező feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy a vizsgázó megfelelő mennyiségű és minőségű felszereléssel jelenjen meg a vizsgáztatáshoz. Központi vizsgáztatás esetén ez csak az egyéni felszerelést jelenti, a köteleket és egyéb kollektív felszereléseket az OSZ biztosítja. A személyi alapfelszerelésekről a vizsgázónak saját magának kell gondoskodnia (a tanfolyam végére célszerű lenne ezekkel már rendelkeznie).

Vizsgázóval szemben támasztott követelmények:

 1. Barlangász alap és kiegészítő felszerelésekkel rendelkezzen a tanfolyamok vizsgájára.
 2. Megfelelő szintű felkészültség. A vizsgára bocsátás feltételeit a tanfolyam vezetője határozza meg.

 

 Oktatási bizottság feladatai:

 1. Elméleti és gyakorlati vizsgakövetelmények meghatározása és közzététele.
 2. Az oktatási honlapon az oktatással kapcsolatos anyagok hozzáférhetővé tételével és azok rendszeres karbantartásával segíti a csoportok képzési tevékenységét.
 3. Jegyzeteket biztosít a tanfolyamokhoz.

 

 Az OSZ a zavartalan vizsgához biztosítja:

 1. Elméleti vizsga helységét a létszámnak megfelelően.
 2. Megfelelő mennyiségű és minőségű közös felszerelést a gyakorlati vizsgára.
 3. A zavartalan  vizsgáztatáshoz elegendő létszámú oktatót és vizsgáztatót biztosít.
 4. Vizsgabeosztást és vizsgarendet készít a vizsgáztatók és vizsgázó csoportok elosztására és tájékoztatására.
 5. A vizsga eredményéről a vizsgázókat tíz napon belül tájékoztatja, valamint egy hónapon belül igazolást készít részükre.
 6. Az Osz. a vizsgázókról és a vizsga eredményéről központi nyilvántartást vezet.